Pusat Pengajian
Al-Quran

Pelajar boleh memilih modul atau kaedah pembelajaran yang sesuai.

Pelajar dibimbing membaca Surah Al-Fatihah dengan bertajwid supaya dapat memantapkan bacaan di dalam solat.

Pilihan pembelajaran di atas talian ataupun bersemuka

Perkembangan pembelajaran dipantau oleh guru secara berkala.

Lain-lain Program

blank
blank
blank

” Sebaik-baik ibadat umatku adalah membaca al-Quran.”

[ Riwayat al-Baihaqi (1865) di dalam Syu’ab al-Iman ]